Jono Tučkaus foto parodos „Pakeleivis“ atidarymas

Jono Tučkaus foto parodos „Pakeleivis“ atidarymas
Liepos
21
,  19:00

Šv. vyskupo Stanislovo Kulių bažnyčioje planuojama fotografo Jono Tučkaus portretų paroda, kurios didžioji dalis portretų – šiais metais sukurti kuliškių portretai.

 „Portretai – mano gyvenimo dalis. Ypač mėgstu senyvus žmones: jų veidai – kaip knygos – su randais, išplėštais lapais, piešiniais paraštėse. Jie nuoširdūs, ir žvilgsniai jų nesuvaidinti“, – teigė fotoportretų autorius.

  1. Tučkus fotografuoja daugiau nei 40 metų. Jo nuotraukų tema – žmonės. Charakteriai, gyvenimo būdas, darbai, pramogos ir kasdienybė. Tai, kas artima kiekvienam mūsų. Tačiau tai nėra atsitiktiniai, vogčiomis padaryti portretai. Dauguma jų – bendravimo su personažu, pokalbio, asmeniško priėjimo ir pamatymo rezultatas.

Paroda lauks lankytojų iki festivalio pabaigos, tuo pačiu bus sudaryta galimybė apžiūrėti Kulių bažnyčią.  

 

Šv. vyskupo Stanislovo Kulių bažnyčia - tai renesanso, baroko ir klasicizmo bruožais pasižyminti bažnyčia. Pirmąją Kulių medinę bažnyčią 1644 m. pastatė Stanislovas Vaina.
Klebono V. Jarulaičio rūpesčiu, padedant Plungės kunigaikščiui Mykolui Oginskiui ir parapijiečių lėšomis 1900 m. pastatyta dabartinė mūrinė Kulių bažnyčia pagal Karlo Eduardo Strandmano projektą. Tačiau klasicistinio stilius bažnyčia parapijos žmonėms nepatiko, todėl dar pristatytas bokštas, kurio projekte nebuvo. Bažnyčios kieme stovi unikali medinė penkiakampė varpinė.

1898–1901 m. Kuliuose vikaravo rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas. Jam čia dirbant Kuliai tapo knygų pernešimo iš Prūsijos į Lietuvą punktu. J. Tumas-Vaižgantas gyvendamas Kuliuose redagavo „Tėvynės sargą“, rašė „Pragiedrulius“, pats dalyvaudamas tautiniame judėjime įtraukė ir vietos Tuo metu Kulių klebonija buvo virtusi draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo centru.

* Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio programą. Renginio vieta ir valanda bus patikslinti prieš festivalį. Visi renginiai nemokami, jei prie renginio detalesnio aprašymo nenurodyta kitaip.