Atvira kūrybos erdvė Kuliuose

Kuliai pasiruošę naujiems iššūkiams - kartu su 12 partnerių startuojame su tarptautiniu projektu „Atvira bendruomenės kūrybos erdvė Kuliuose“, kurį  finansavimui atrinko Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos „Kultūra“ programa  iš daugiau kaip 90 projektinių paraiškų. Norvegijos ir EEE finansinių mechanizmų dėka  vietos bendruomenei ir menininkams bus atvertas unikalus Kulių bažnyčios kultūros paveldo pastatų komplekso Šiaurinis pastatas, kurį 1780 jėzuitų vienuolis pastatė vienuolynui kaip virtuvės pastatą- plytų namą su rūsiais.  Pirmo aukšto skliautuotos salės planuojamos kaip multifunkcės renginių erdvės, o centre esanti Virenė, bene viena didžiausių Lietuvoje, bus atkuriama ir pritaikoma edukacinei ekspozicijai bei pritaikyta degustacijoms. Palėpė bus skirta menininkų rezidencijoms ir bibliotekai. Išsaugomos ir eksponuojamos pastogės konstrukcijos ir Virenės kaminas.  Visos patalpos po rekonstrukcijos bus pritaikytos kūrybai, susitikimams, ekspozicijoms, kitoms kamerinėms kultūrinėms veikloms. Rūsį planuojama skirti parodoms, istorinėms edukacijoms, degustacijoms. Per daugiau kaip dvejus metus vyksiantį projektą, Kuliuose bus sukurta ir parodyta 12 naujų scenos meno ir muzikos produktų, sukurtos neformalaus kultūrinio ugdymo paslaugos, bendruomenė mokysis verslumo, organizuos renginius, parodas, ekskursijas.

Projekto dosje:

Atvira bendruomenės kūrybos erdvė Kuliuose

Projekto vykdytojas: Plungės rajono Kulių krašto bendruomenė „Alantas“

Projekto pavadinimas: Atvira bendruomenės kūrybos erdvė Kuliuose

Projekto kodas: LT04-3-KM-K01-017

Projekto tinkamų išlaidų suma: 968 406 Eur (715 924,40 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos;  126 339,60 Eur - bendrojo finansavimo lėšos; 126 142 Eur projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos)

Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2021 m. rugsėjo 22 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. rugsėjo 22 d. – 2024 m. kovo 22 d.

Projekto tikslas: Projektu „Atvira bendruomenės kūrybos erdvė Kuliuose“ ketinama prisidėti prie šių esminių regiono problemų sprendimo: emigracijos nulemto jaunų žmonių skaičiaus mažėjimo, nepakankamo kultūrinio verslumo ir prie kitų bendruomenių problemų. Vienas pagrindinių projekto tikslų – atkūrus ir kultūros poreikiams pritaikius kultūros paveldo pastatą, gerinti vietos kultūrinio verslumo įgūdžius.

Laukiami projekto rezultatai: (1) atkurtas ir pirmų projekto metų pabaigoje pilnai pritaikytas kultūrinėms veikloms Kulių Šv. Stanislovo bažnyčios statinių komplekso Šiaurinis pastatas; (2) visų amžiaus grupių bendruomenės nariai padidins kultūrinio verslumo įgūdžius praktiniuose mokymuose ir renginiuose; (3) kuriamos naujos kultūrinės paslaugos ir produktai; (4) vystomas vizualinis ir naratyvinis vietovės ir paslaugų identitetas; (5) regiono publika supažindinta su kultūros raiškos įvairove, kuri suprantama projekte kaip asmenų, grupių ir bendruomenės kūrybiškumo rezultatas: teatro ir šokio pasirodymais, klasikinės muzikos koncertais, parodomis, tarpdisciplininiais projektais, ekskursijomis, edukacijomis ir kt. kultūriniu turiniu pasižyminčiomis raiškos formomis.

Projektas įgyvendinamas kartu su Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centru, VšĮ „Domus alba“ (Sofijos festivalio organizatoriai), VšĮ „Taško“ teatras, VšĮ „Kintai Arts“, M. K. Čiurlionio namai, asociacija „Mano miestas Klaipėda“, MB Classics – Opera Opus (Norvegija), Company B. Valiente (Norvegija), Plungės rajono savivaldybės administracija, VšĮ Klaipėdos jaunimo teatras ir Plungės r. Kulių gimnazija.

https://www.eeagrants.lt/programos/naujienos/program/7/id/1046/kuliuose_traukos_centras_bendruomenes_verslumui_skatinti